På et svart rektangulært skråplan | Lydmiksing

På et svart rektangulært skråplan | Lydmiksing

Det du lytter til kan være musikkinstrumenter og vokalister i et band, deler av et orkester, annonser, publikumslyder osv.
Flere og flere uavhengige artister bruker sine egne datamaskiner til digital innspilling og miksing. Lydredigering gjøres ofte også på en datamaskin.
Jeg har laget dette stykket ved lydblanding og utgave av lydvolum, frekvensinnhold, lyddynamikk og panoramalyder, med sikte på å nå et kreativt kunstverk som er attraktivt for publikum.
………
Lydmiksing Nr: 01
På et svart rektangulært skråplan
Miksing og justering av lyden: Nama Jafari