Bucha Etter Krasjet Av Engler Av Skam I Det Europeiske Parlamentet | Lydmiksing

Bucha Etter Krasjet Av Engler Av Skam I Det Europeiske Parlamentet | Lydmiksing

Bucha etter krasjet av engler av skam i det europeiske parlamentet
 
Nama Jafari: Mars 2022: en 14 meter lang massegrav som ligger i nærheten av kirken St. Andrew og Pyervozvannoho All Saints, de brente likene av sivile i en bygning i byen, en ødelagt sivil bil med sjåførens kropp i seg, syv nakne lik av kvinner med dype og lange sår på halsen. likene til 20 menn med flere sår, som ble skutt i hodet etterlatt på gaten.
De russiske stridsvognene knuser folk “for moro skyld”!
I følge en journalist ble 25 jenter og kvinner, 14 til 24 år gamle, systematisk voldtatt da de hadde ly i en kjeller i Bucha under okkupasjonen av byen av russiske soldater. Ni av dem er gravide. De russiske soldatene sa, de vil voldta dem så mange ganger det tar, så de vil ikke være sammen med noen annen mann. Så de vil ikke føde noen ukrainsk baby.
Til nå har ikke Vladimir Putin blitt tiltalt i en internasjonal straffedomstol for sine forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.
Zelensky, president i Ukraina, advarer om at uten tunge våpen vil denne krigen bli til et «endeløst blodbad», som vil spre ødeleggelse, elendighet og smerte.
Mariupol, Boucha, Kramatorsk og denne listen fortsetter. Ingen andre land enn Ukraina har viljen til å stoppe Russland.
Mens de svikefulle politikerne i europeisk union, NATO og forente nasjoner gjorde seg klar til lunsj, i ruinene av hennes brente hjem, legger «Anna» liket av mannen sin, skutt og død, i graven med et stort trekors på det, etter å ha blitt voldtatt av de russiske soldatene.

Bucha after the crash of angels of shame in the European parliament
 
Nama Jafari: March 2022: a 14-meter-long mass grave located near the Church of St. Andrew and Pyervozvannoho All Saints, the burnt bodies of civilians in a building in the city, a destroyed civilian car with the driver’s body in it, seven naked corpses of women with deep and long wounds on the throats, the bodies of 20 men with several wounds, who were shot in the head left on the street.
The Russian tanks crush people “for fun”!
According to a journalist, 25 girls and women, 14 to 24 years old, were systemically raped when they were sheltering in a basement in Bucha during the occupation of the city by Russian soldiers. 9 of them are pregnant. The Russian soldiers said, they will rape them as many times as it takes so they will not want to be with any other man. So, they will not give birth to any Ukrainian baby.
To this moment, Vladimir Putin has not been prosecuted in an International Criminal Court for his crimes against humanity and genocide.
Zelensky, President of Ukraine, warns that without heavy weaponry, this war will turn into an “endless bloodbath”, spreading destruction, misery and agony.
Mariupol, Boucha, Kramatorsk and this list goes on. No country Other than Ukraine has the will to stop Russia.
While the deceitful politicians of European union, NATO and united nations were getting ready for lunch, in the ruins of her burnt home, “Anna” is putting the body of her husband, shot and dead, in the grave with a big wooden cross on it, after being raped by the Russian soldiers.
……………………..
Lydmiksing Nr: 08
Bucha etter krasjet av engler av skam i det europeiske parlamentet | Lydmiksing
Miksing og justering av lyden: Nama Jafari
Støttet av Kulturrådet