Celledød | Podcast

Celledød | Podcast

Nama Jafari:
Jeg er den endeløse sorgen i en ufullendt historie som blir skrevet i tredjepersons allvitende synsvinkel. Jeg vandret rundt i Kampen nabolag i Oslo, så på hendene mine og hvisket: De fleste ser døden som mørke, men for noen hvis hele verden er druknet i mørket, er døden den lyseste stjernen i universet.

Jeg har spilt inn denne podkastepisoden i en ufullendt historie som blir skrevet i tredjepersons allvitende synsvinkel. Gjesten min i denne episoden er Hilde Charlotte Blomberg. Hennes første bok, “Min prikkete søster”, ble utgitt i 2023. Hun driver også med fotokunst. Jeg inviterer deg til å lytte til denne episoden.
……………………..
Podcast Nr: 43
Celledød
Forfatter og Regi: Nama Jafari
Gjest: Hilde Charlotte Blomberg
Stemmen i lydmiks: Malin Rojahn Olafsen
Cover design: Nama Jafari
Mix and adjusting the sound: Nama Jafari
Oversettelse: Poopak Jamshidi, Lise Eriksen Merethe
I samarbeid med Oslo kommune