Søvnforstyrrelse | Podcast

Søvnforstyrrelse | Podcast

Søvnforstyrrelse | Podcast
Nama Jafari:
Utenfor Tesserakt er du den eneste NFT jeg har laget.
Hver dag kjemper jeg med meg selv og mislykkes, og til slutt, i de siste timene av natten, bryter ensomheten meg fra hverandre. I mitt hjerte kunne jeg aldri akseptert mine kjære som de er
Det er alltid en anarkistisk stemme inni meg som sier: fjern alle kontaktnumre fra telefonen din, det være seg venner, bekjente, slektninger, slett deretter de virtuelle sidene dine, så si opp jobben, bytt hus og forsvinn for alltid.
………………
| Samtale |
Jeg er på Victoria terrasse i Ruseløkka i Oslo sentrum og lager denne podcasten.
Min gjest i dette programmet er en illustratør, grafiker, tegneserieskaper. Min gjest er Jenny Jordahl. Hun studerte ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Lytt til foredraget Jenny og hør til slutt en del av boken hennes.

………………
*Søvnforstyrrelser eller Dyssomni er medisinske eller psykiske lidelser som forårsaker dårlig søvn. Det kan være problemer med å få sovne, å få opprettholde søvn eller å få sove til sosialt akseptable tider. Søvnen kan være av utilfredsstillende kvalitet som målt ved, for eksempel, polysomnografi, eller som opplevd av personen som sover dårlig. Forskjellige kombinasjoner av disse problemstillingene kan foreligge. Primære søvnforstyrrelser påvirker direkte søvnen eller disponerer for slik påvirkning. Søvnforstyrrelser kan også forekomme sekundært til ulike sykdommer eller andre forstyrrelser.
Søvnforstyrrelser kan føre til betydelig forringet livskvalitet, både fysisk, mentalt og emosjonelt. Forskning viser at så mye som 40% av den voksne befolkningen periodevis eller kronisk sliter med søvnforstyrrelser.

*En Tesserakt eller 8-celle er en av seks regelbundne firedimensjonale polytoper. Med andre ord er det den firedimensjonale representasjonen av en hyperkube. Tesserakten er et objekt som er analog til den todimensjonale kvadraten og den tredimensjonale kuben, det vil si at alle sider er like lange og at vinkelen mellom to vilkårlige sider eller eller kanter er 90°.
Tesserakten har 8 kuber som sidekropper, 24 kvadrater som sider, 32 kanter og 16 firetallige horn.

………………
Podcast Nr: 48
Søvnforstyrrelse
Forfatter og Regi: Nama Jafari

Gjest: Jenny Jordahl

Stemmen i lydmiks: Malin Rojahn Olafsen

Cover design: Nama Jafari

Mix and adjusting the sound: Nama Jafari

Oversettelse: Poopak Jamshidi, Lise Eriksen Merethe

I samarbeid med Oslo kommune