VLOG

Videoblogg (vlog) er en form for blogg hvor en benytter video som media, i motsetning til «ordinære» blogger hvor en bruker tekst og bilder.